ตามล่าหาแสงเหนือโดยรถไฟ
"Northern Lights Express"
Moscow - Murmansk - St.Petersburg
9 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยสายการบิน Emirates
ออสเตรีย - เยอรมัน (ทริปพิเศษ)
ร่วมทำบุญปอดผ้าป่า
ณ วัดไทยพุทธรรม เมืองกราซ
เดินทาง 21 - 31 พ.ค. 61
รุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกียเมืองคอนย่า กรุงทรอย
ราคา 38,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • tour

Clients Comments

Money Exchange