Work with NISCO

 

 

NISCO TRAVEL เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Outbound Tour Operation) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
- ติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอราคาให้กับลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจ 
- ปิดการขาย ให้ได้ตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
- มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศ
- มีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
- มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความซื่อสัตย์ 
- ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่ที่มีใจมุ่งมั่นในการทำงาน

สนใจส่ง Resume ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อ 02-5104924/ 02-5104850 Line: niscotravel