Europe
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกียเมืองคอนย่า กรุงทรอย
 
ออสเตรีย - เยอรมัน 11 วัน 9 คืน โดยสายการบินไทย ร่วม “ทำบุญทอดผ้าป่า” “วัดไทยพุทธธรรม”เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย 
โปรโมชั่นสุดพิเศษ กรีซ - ซานโตรินี่ 
7 - 14 กันยายนนี้ 20 ท่านเท่านั้น
ราคาเพียง 79,800 บาท
    เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก