Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 
6 วัน 4 คืน (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ – ฮิโรชิม่า – เบปปุ
7 วัน 5 คืน 
ทัวร์ญี่ปุ่น
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เก็บผลไม้ตาฤดูกาล
ชมภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 4 คืน 
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮาเนดะ-นาโกย่า-โอซาก้า
(เที่ยวยูนิเวอร์แซล) 
5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย (TG) 
ทัวร์ญี่ปุ่น
NIKKO-SENDAI
ช้อปปิ้งชินจุกุ 6 วัน 4 คืน 
ทัวร์ญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ประจำฤดู
วัดน้ำใสคิโยมิสึ ชินไซบาชิ 
5 วัน 4 คืน