Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮาเนดะ-นาโกย่า-โอซาก้า
(เที่ยวยูนิเวอร์แซล) 
5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย (TG) 
 

  • Program
 
ทัวร์ญี่ปุ่น: ฮาเนดะ-นาโกย่า-โอซาก้า(เที่ยวยูนิเวอร์แซล)
5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
 
เปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางยอดฮิต บินเช้า เที่ยวสบาย
:สนุกกับการเล่นหิมะที่ลานสกีฟูจิเทน  
: สัมผัสกับประสบการณ์เก็บผลไม้สดๆ จากต้น
: ชมความสวยงามของเมืองเกียวโต เมืองหลวงอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น
: รวมตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
: อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
 
วันแรกของการเดินทาง                          กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
1200 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Cสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
1450 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG660
2230 น.
ถึงสนามบินฮาเนดะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HANEDA TOKYU EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง                      ฮาเนดะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ฟูจิชั้น5 – โอชิโนะ ฮัคไค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gapและอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparelได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum,Fragrance Outletและ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 4 แสน ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ถัตตาคาร
นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือ กระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัวหรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง  พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตาม อัธยาศัยแล้วนำท่านเดินทางสู่โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าพิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติยูกาตะ และท่านจะประทับใจ ไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง
วันที่สามของการเดินทาง         วนอุทยานฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – เก็บผลไม้ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ เพื่อนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์การเก็บผลไม้สดๆ จากต้น ในช่วงเดือนธันวาคม ผลไม้ประจำฤดูได้แก่ สตอเบอรี่ หรือ ส้ม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ(Lake Hamanako) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือคังซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รีสอร์ทน้ำพุร้อนบริเวณชายฝั่งตะวันออก ปัจจุบันรอบๆพื้นที่เปิดให้บริการห้องอาบน้ำและเรียวกังให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือแวะอาบน้ำในช่วงเวลากลางวัน
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ เพื่อนำท่านสู่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางและยาต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกา หรือไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม เช่น Louis Vitton, Onitsuka Tiger, Coach,Uniqlo, H&M, Issey Miyake และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง                        นาโกย่า – โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมตั๋วแล้ว)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านสู่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100, 000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้เมจิก ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท์  ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการตามล่าของฉลามยักษ์จากเรื่องจอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน  หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่าสตั๊นแมน
กลางวัน/ ค่ำ
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  BEST WESTERN HOTEL KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง                                           สนามบินคันไซ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
1100 น.
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 623
1545 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ
 
**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**