Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 
6 วัน 4 คืน (TG)

  • Program
 
ทัวร์ญี่ปุ่น: Hokkaido Romantic
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร
6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางญี่ปุ่นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด
 
วันแรกของการเดินทาง                                        กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)
2030 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Cสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
2355 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG670
วันที่สองของการเดินทาง      ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โดราเอมอน พาร์ค - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิได - มุระ - หุบเขานรกจิโก                                           กุดานิ – ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ
0830 น. +1
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนําทุกท่านแวะชม Doraemon Wakuwaku Sky Park ในสนามบินชิโตเช่ มีให้เลือกเล่นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่โซน Kids หรือจะไปวาดรูประบายสีที่ห้องWorkshop นั่งพักกินขนม ดื่ม Choco ร้อนๆ รูปโดราเอมอนที่โซน Cafe และ ถ่ายรูปคู่กับโดราเอมอนและเพื่อนๆ ที่โซน Photo Studioซึ่งงานนี้ใครเป็นสาวกโดราเอมอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คงจะสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu)  เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบันชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำและไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟหลัง จากน้ำเดินทางสู่เมืองโทยะ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว แล้วนำท่านสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาลศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้นจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร ศูนย์รวมเศรษกิจของเกาะฮอกไกโด เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5ของประเทศญี่ปุ่น

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOYA KOHANTEI HOTEL4* (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***
วันที่สามของการเดินทาง      โทยะ – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านโมโตมาจิโมจิ – นั่งกระเช้า                                         ไฟฟ้าขึ้นเขาฮาโกดาเตะ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) จากนั้นนําท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้า สําหรับครอบครัว ที่มีร้านจําหน่ายอาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอีกบรรยากาศที่ท่านจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้านและรอยยิ้มของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาชิ(Motomachi) ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่ อาคารก่ออิฐสีแดง(kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก จากนั้นนําท่านขึ้นโร๊ปเวย์ชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate ที่ถือว่ามีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ตามสมญา City of Light อันตระการตาด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน มหาสมุทร และได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก...รับรองความประทับใจทุก ท่านอย่างแน่นอน!
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4*(หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  
วันที่สี่ของการเดินทาง             ฮาโกดาเตะ– โอตารุ – คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – โรงานช็อคโกแลตอิ                                          ชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

กลางวัน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้วในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์

นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยมหลังจากนั้นนำท่านกลับเมืองซัปโปโรเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000คน นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้

นำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973ด้วย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พักNEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4(หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้าของการเดินทาง           ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกาโบราณ – ช็อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ  ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป 

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดและมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม

นำท่านเดินทางสู่มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
***เมนูสุดแสนพิเศษ“บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น” พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดและเมนูเนื้อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์***
**พร้อมชิมเบียร์ ฮอกไกโด ท่านละ 1แก้ว**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL4*(หรือเทียบเท่า)
วันที่หกของการเดินทาง                                    ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
1030 น.
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671
1530 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ 
 
**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**