Japan
ทัวร์ญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ประจำฤดู
วัดน้ำใสคิโยมิสึ ชินไซบาชิ 
5 วัน 4 คืน 

  • Program
 
ทัวร์ญี่ปุ่น: JAPAN OH HO NRT
ภูเขาไฟฟูจิ เก็บผลไม้ประจำฤดู วัดน้ำใสคิโยมิสึ ชินไซบาชิ
5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
ปิดโลกใบใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางยอดฮิต บินเช้า เที่ยวสบาย
 
:สนุกกับการเล่นหิมะที่ลานสกีฟูจิเทน  
: สัมผัสกับประสบการณ์เก็บผลไม้สดๆ จากต้น
: ชมความสวยงามของเมืองเกียวโต เมืองหลวงอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น
: อาบน้ำแร่ อ็องเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
 
วันแรกของการเดินทาง                                              กรุงเทพฯ – นาริตะ
0500 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ Cสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
0800 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG676
1550 น.
ถึงสนามบินนาริตะ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NARITA TOKYU EXCEL HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง                       นาริตะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลท - ฟูจิชั้น5 – โอชิโนะ ฮัคไค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลทที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริมTomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss,Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gapและอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparelได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outletและ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่าง รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 4 แสน ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือ กระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบ เลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง  พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางสู่โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง
วันที่สามของการเดินทาง         วนอุทยานฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – เก็บผลไม้ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า
รับประทารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ เพื่อนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์การเก็บผลไม้สดๆ จากต้น ในช่วงเดือนธันวาคม ผลไม้ประจำฤดูได้แก่ สตอเบอรี่ หรือ ส้ม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ(Lake Hamanako) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือคังซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รีสอร์ทน้ำพุร้อนบริเวณชายฝั่งตะวันออก ปัจจุบันรอบๆพื้นที่เปิดให้บริการห้องอาบน้ำและเรียวกังให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือแวะอาบน้ำในช่วงเวลากลางวัน
นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ เพื่อนำท่านสู่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางและยาต่างๆ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกา หรือไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม เช่น Louis Vitton, Onitsuka Tiger, Coach,Uniqlo, H&M, Issey Miyake และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง             วัดน้ำใสคิโนมิสึ – วัดคิงคะคุจิ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
เช้า
รับประทารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใสซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ คือเรื่องความรัก การศึกษา การเงิน วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า หลังจากนั้นเดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า   ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ หลังจากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการอิสระช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า  ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  BEST WESTERN HOTEL KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง                                         สนามบินคันไซ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
1100 น.
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 623
1545 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ
 
**หมายเหตุ     รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**