India

  • Program
  • Photos
 
โปรแกรมการเดินทางประเทศอินเดีย
เยือน “สวิสเซอร์แลนด์ในแดนภารตะ”          
จัมมู - แคชเมียร์
พักบ้านเรือพร้อมสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ – ชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งในช่วงนี้ เดินทางไปกับหัวหน้าทัวร์ที่มีความชำนาญเส้นทาง
พัก Deluxe Houseboats
กรุ๊ปเดียวเท่านั้น รับจองด่วน
เดินทางระหว่างวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 - วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 
 
กำหนดการเดินทาง  
 

 

1. วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563     กรุงเทพ – เดลลี                                                                                                     
0050 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Spicejetช่องทางเข้าที่ 5แถว Eเจ้าหน้าที่บริษัทนิสโก้แทรเวล จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง

0350 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลีประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Spice Jetเที่ยวบินที่ SG 88  (เวลาท้องถิ่นในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที)
0625 น.

เเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี

1025 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคาเมืองหลวงของแคว้นจัมมูแคชเมียร์โดยสายการบิน Spice Jetเที่ยวบินที่ SG 104โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับเส้นทางบินที่สวยงาม บินเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัย มุ่งสู่ที่ราบแคชเมียร์ ตื่นตากับความงดงามของหิมะที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัย  
1155 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองศรีนาคา (Srinagar)ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นแคชเมียร์ อันเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่กษัตริย์โมกุลหลายพระองค์ทรงใช้เป็นที่พักผ่อนรวมถึงกษัตริย์ชาร์จาฮานผู้มีดำริให้สร้างอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลอันลือลั่นก็มีบันทึกไว้ว่าทรงโปรดที่จะพามเหสีของท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาพักผ่อนที่นี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเนื่องจากหลงใหลในความสวยงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้น หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  “House Boats”หรือ บ้านเรือ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามสไตล์แคชเมียร์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเรือ

บ่าย

นำทุกท่านเดินทางไปชมตัวเมืองศรีนาคา บ้านเรือนผู้คน ตลาด และ ฯลฯ พร้อมไป เยี่ยมชม “สวนโมกุล” (Mughal Gardens) สวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญ เติบ โตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต เช่น “สวนชาลิมาร์”  สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี  จากนั้นนำชม “สวนนิชาน”เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือเดินชมวิวทิวทัศน์ พร้อมล่องเรือในทะเลสาบแวะชมทุ่งทิวลิปที่ออกดอกสะพรั่งงดงามในช่วงเวลานี้ของปีเท่านั้นซี่งเป็นช่วงเทศกาลดอกทิวลิปที่จะมีผู้คนหลั่งไหลมาชมความสวยงามจากทั่วสาระทิศท่านจะเพลิดเพลินและประทับใจไปกับดอกทิวลิปหลายสายพันธุ์

 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  ณ House Boatsหรือ บ้านเรือ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ และพักผ่อนอย่างอบอุ่นตามอัธยาศัยบนบ้านเรือท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกในทะเลสาบดาลที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาราวกับโอเอซิสกลางเทือกเขาหิมาลัย  อากาศเย็นสบายสดชื่น

 

บ้านเรือแห่งทะเลสาบดาลสร้างด้วยไม้สนซีดัลแกะสลักทั้งลำ ภายในตกแต่งด้วยผ้าม่านปักด้วยไหมสไตล์แคชเมียร์ เฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้วอลนัทแกะสลักเงางาม ให้ท่านได้ชื่นชมบ้านหลังใหม่ที่จะเป็นประสบการณ์หนึ่งเดียวในชีวิตของท่าน จิบชาต้นรับแบบแคชเมียร์แท้ เสิร์ฟพร้อมขนมปังพื้นเมืองหอมอร่อยที่ห้องดินเนอร์ของเรือ ซึ่งบ้านเรือทุกลำจะมีพนักงานใจดีคอยดูแลทุกท่านอย่างกระตือรือร้นเอาใจใส่ แต่ละลำจะมีห้องนอนเพียง 3-4 ห้องเท่านั้น ที่สำคัญท่านจะไม่เงียบเหงาแน่นอน เพราะตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ที่นี่ ท่านจะพบเห็นพ่อค้าชาวพื้นเมือง พายเรือขายของ สีสันสดใสมาแวะเวียน จอดเสนอขายสินค้าและของที่ระลึกเป็นระยะๆถึงหน้าที่พักมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้เลือกชมเลือกซื้อ เช่น เครื่องดื่ม ของที่ระลึกทำจากเปเปอร์มาเช่ สีสันลวดลายสวยงามแปลกตา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะลายดอกไม้ฮาซาร์ ผ้าคลุมไหล่แคชเมียร์เนื้อดี พรมและเสื้อขนสัตว์สไตล์แคชเมียร์คุณภาพดีราคามิตรภาพแบบหาที่อื่นไม่ได้ งานไม้แกะสลัก สินค้าแฮนด์เมด สร้อย แหวน กำไล ไปจนถึงดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสแปลกตา ท่านจะได้เข้าถึงความเป็นอยู่อันมีเอกลักษณ์ของชาวแคชเมียร์อย่างใกล้ชิดและน่าตื่นตาตื่นใจ

2. วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563  ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
นำท่านเดินทางสู่ “โซนามาร์ค” (Sonamarg)ระยะทาง 84 กิโลเมตรจากศรีนาคา สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาซิน (Sindh) เป็นจุดที่มีน้ำตกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง(Glacier)ระหว่างการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพ ของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อย ๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ข้างทาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ สู่ดินแดนโซนามาร์ค  เมืองที่ได้ชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์”  Gateway to Ladakh ” หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมืองที่ยากแก่การค้นหา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ท่ามกลางหุบเขาซิน (Sindh)ที่สวยงาม
บ่าย
หลังอาหารนำท่านขึ้นชมความงดงามของภูเขาน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์  (Glacia) ชม Tajiwas Glacier พร้อมความสวยงามของเทือกเขา Shakhdan(ภาษาท้องถิ่น “ทาจิวาส”) ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี  ท่านจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา  
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนบ้านเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
3. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน  ศรีนาคา – กุลมาร์ค  - ศรีนาคา   
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ “กุลมาร์ค” (Gulmarg)โดยรถยนต์ ขึ้นสู่ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์  กุลมาร์คได้รับการขนานนามว่าเป็น “ The Meadow of Flower ”หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้เดิมเรียกว่า  เการิมาร์ค ตั้งชื่อโดยสุลต่านยูซุปชาร์  ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่สูงที่สุดในโลก ( สูง 2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล)  ลักษณะของเขากุลมาร์ค (Gulmarg)เป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาการาบินอัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหิมาลัย ที่แยกตัวโค้งเป็นแนวโอบล้อมที่ราบสูงแคชเมียร์เอาไว้  โดยในช่วงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ช่วง ธันวาคม - เมษายน หิมะจะตกหนักจนปกคลุมไปทั่วพื้นดินกลายเป็นสถานที่เหมาะแก่การเล่นสกีและถ่ายทำภาพยนตร์ ส่วนในฤดูอื่น  พื้นดินในหุบเขาจะเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามระหว่างทางที่มุ่งสู่กุลมาร์ค ตลอดเส้นทางจะพบเห็นทุ่งหญ้า ไร่นา หมู่บ้านและสิ่งปลูกสร้างแบบชาวพื้นเมือง  ฝูงแกะตามเชิงเขา ท่านจะพบหมู่บ้านชาวยิปซี ซึ่งจะอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบบรรพบุรุษ และจะอพยพไปยังแคว้นจัมมูเมื่อช่วงฤดูหนาวอันทารุณมาถึง   ทิวทัศน์รอบข้างงดงามตระการตาด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ยอดเขามีหิมะปกคลุม 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวันนำท่านขึ้น “เคเบิ้ลคาร์”หรือกอนโดล่าสู่ยอดเขา (Phase I) เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  บนเขามีจุดชมวิวสามารถมองเห็นหมู่บ้าน เบื้องล่างและที่ราบสูงคาราโครัม   ที่ไกลออกไปในเขตแดนจีนและปากีสถาน  ซึ่งเป็นยอดเขาสูงอันดับสองของเทือกเขาหิมาลัย  นิสโก้ แทรเวลให้อิสระแก่ท่านได้บันทึก ภาพในมุมต่างๆท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันงดงามยิ่งใหญ่ไว้เป็นที่ระลึก  เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านเรือ  
4. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563   ศรีนาคา –พาฮาลแกม– ศรีนาคา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ   
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่หุบเขาแกะ หรือ “พาฮาลแกม” (Pahalgram)เป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก  เดิมที่เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ชาวเมืองใช้สัญจรผ่านเข้าสู่เมืองจัมมูและเดลลี ห่างจากเมืองศรีนาคาเป็นระยะทาง 96 กิโลเมตร  ( 2,130 เมตรจากระดับน้ำทะเล ) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย มักปรากฏฉากอันสวยงามของพาฮาลแกมในภาพยนตร์อินเดีย ตลอดเส้นทางทุกท่านจะเพลิดเพลินในการชมทัศนียภาพของวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่งดงามตามธรรมชาติ โดยรถจะค่อยๆ นำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทิวทัศน์สวยงามข้างทาง   ผ่านชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีและทุ่งหญ้าฝรั่นหรือ Saffron ที่ปลูกมากที่สุดที่นี่  พบเห็นกับชีวิตความเป็นอยู่อันหลากหลายและมีเสน่ห์ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของแคว้นแคชเมียร์ เมื่อเดินทางถึงนำคณะเข้าสู่ภัตตาคาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้นอิสระให้ท่าน “ขี่ม้าโพนี”(ไม่รวมในราคาทัวร์)ณ หมู่บ้านพาฮาลแกม ได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติตามอัธยาศัย เดินชมทิวทัศน์หุบเขาแกะอันงดงามตระการตาเต็มไปด้วยป่าสนเมืองหนาวมีสายน้ำไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำลิดเดอร์ สูดอากาศบริสุทธิ์ภายในบริเวณหุบเขา  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่บ้านเรือ  ระหว่างทางเพลิดเพลินกับคาราวานยิปซี  และฝูงแกะที่เดินหากินอยู่ในหุบเขา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของบ้านเรือ  
5. วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563  ศรีนาคา – เดลลี - กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน     
 
ได้เวลาพอสมควรคณะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกจากบ้านเรือเพื่อเดินทางสู่สนามบินเมืองศรีนาคา
1605 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลีโดยสายการบิน Spice Jetเที่ยวบินที่ SG 253   
1735 น.
เดินทางถึงสนามบินอินทิราคานธี เมืองเดลลี  
2120 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Spice Jetเที่ยวบินที่ SG 87
6. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563  กรุงเทพ ฯ
0300 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
ราคาสำหรับ 15 ท่าน (พักห้องคู่)
ผู้ใหญ่ ท่านละ
32,900  บาท
พักเดี่ยวท่านละ
3,500  บาท
 
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
*** ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
อัตราค่าบริการรวม
-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินSpice Jetไป-กลับ (Economy Class)Bangkok-Delhi-Bangkokเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ สำภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน Spice Jetไป-กลับชั้นประหยัด (Economy Class)Delhi-Srinagar –Delhiเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ สำภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-    ค่าภาษีสนามบินไทย-อินเดีย
-    ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
-    ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
-    ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ
-    ค่ารถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-    ค่าทิปคนขนกระเป๋า ร้านอาหาร และบริกรในเรือ
-    ค่าเคเบิ้ลคาร์ (Phase1)
ราคานี้ไม่รวม
-       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่เดินทางไปพร้อมคณะ (ตามความพอใจ)
-       ค่าทำหนังสือเดินทาง
-       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
-       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
-       ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการจัดเก็บ
-       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-       ค่ากล้องถ่ายรูป และค่ากล้องวีดีโอ หากจะนำไปถ่ายภาพภายในสถานที่ สำคัญ ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบ
-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่าบริการพิเศษตามสถานทีท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ขี่ม้าฯลฯ เป็นต้น